Avís Legal

AVÍS LEGAL

 

Aquest Avís Legal regula la utilització per part dels usuaris de les pàgines web contingudes en el lloc en Internet www.comparfarm.cat, propietat de COMPARFARM S.L., empresa domiciliada Calli Plana de Vic 26 a Mataró (Barcelona), amb C.I.F. nombre B-658931662.

La navegació pel website, atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació plena i sense reserves del present Avís Legal. COMPARFARM S.L., a través del seu website, facilita als usuaris l’accés a determinats continguts posats a disposició per COMPARFARM S.L. o per tercers proveïdors de serveis i continguts. L’usuari accepta voluntàriament que l’ús d’aquests té lloc, en tot cas, sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

COMPARFARM S.L. es reserva el dret a modificar unilateralment, a qualsevol moment i sense previ avís, la presentació, configuració o contingut del website i del present Avís Legal. Aquestes modificacions es consideraran vàlidament notificades des de la seva publicació a la web. L’usuari s’obliga a llegir el present Avís Legal cadascuna de les ocasions que pretengui accedir al website.

 

Tot tipus de contingut inclòs en el website, així com el disseny i el codi font de les pàgines web d’aquest, està protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel·lectual i sobre propietat industrial.

La totalitat del website i, especialment, text, imatges, programari, i codi font és propietat de COMPARFARM S.L. En el cas de continguts inclosos en el website dels quals no es posseeixin drets de propietat intel·lectual o industrial, COMPARFARM S.L. garanteix que ha obtingut l’autorització del seu legítim titular per a l’explotació, reproducció, distribució, comunicació pública i, si escau, transformació d’aquests.

 

En particular, els usuaris i altres persones que vulguin explotar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i transformar els continguts inclosos en el website hauran de realitzar-ho amb la prèvia autorització de COMPARFARM S.L. o, si escau, del seu legítim titular i sempre realitzant aquestes actuacions de bona fe i seguint les directrius del present Avís Legal, així com de la Llei, moral i ordre públic.

Qualsevol signe, denominació o qualsevol altre dret de propietat industrial que distingeixi o serveixi per distingir els productes i serveis de COMPARFARM S.L. al mercat són propietat d’aquesta empresa. Per a la utilització dels mateixos al mercat per part de tercers que no siguin COMPARFARM S.L. s’haurà de comptar amb l’autorització expressa d’aquesta.

 

Els enllaços establerts en el website no representen cap tipus de relació entre COMPARFARM S.L. i les persones titulars dels citats llocs en Internet enllaçats, per la qual cosa COMPARFARM S.L. no serà responsable dels continguts i serveis que poguessin oferir-se a les pàgines enllaçades. En tot cas COMPARFARM S.L. respecta tot tipus de drets i, especialment els de propietat intel·lectual i industrial, dels legítims titulars dels llocs en Internet enllaçats a través del website de COMPARFARM S.L.

 

En qualsevol cas COMPARFARM S.L. es reserva el dret a emprendre les oportunes accions legals en cas d’actes de confusió, engany, denigració, comparació, imitació, explotació de la reputació aliena, incorporació de referències ocultes en llocs d’Internet perjudicials per COMPARFARM S.L., o qualsevol altra conducta anàloga o similar que perjudiqui els seus legítims drets de propietat.

 

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta, lícita i de conformitat a la Llei i al present Avís Legal. En particular, es compromet a no utilitzar els continguts amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic; a no reproduir o copiar, no distribuir, no permetre l’accés públic, no transformar i no modificar cap tipus de contingut del website, a excepció que compti amb autorització expressa i en qualsevol tipus de suport, sigui físic o lògic, de COMPARFARM S.L. o amb autorització expressa, si escau, del legítim titular dels drets sobre els continguts abans esmentats.

 

Així mateix l’usuari s’obliga a no utilitzar el disseny i el codi font de les pàgines web del website amb una finalitat contrària a la Llei, moral o ordre públic. COMPARFARM S.L. podrà interrompre a qualsevol moment l’accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o el present Avís Legal.

El present Avís Legal es regirà i interpretarà d’acord amb les lleis d’Espanya. En cas de conflicte, dificultat o controvèrsia respecte de qualsevol matèria del present Avís Legal, aquest serà sotmès a la jurisdicció dels Tribunals i Jutjats de Barcelona sempre que això no contravingui la legislació vigent.

 

 

 

Scroll al inicio